Budapest szívében élek és dolgozom. Szeretem ezt a várost, ahol születtem és ahová gyermekkori emlékeim kötnek.

A rajz tudományára, művészeti gimnáziumban Basilides Sándor tanár úr tanított majd a Magyar Képzőművészeti Egyetem festő-szakán Szentiványi Lajos festőművész osztályán diplomáztam, jó volt Bajza utcai Epreskert műtermében dolgozni.  Szerencsés vagyok, hogy az anatómiát Barcsay Jenő mestertől tanulhattam az Andrássy úton lévő előadóban. Elméleti órák mellet szerdánként a rézkarc technikájával ismerkedtem és szombatonként gobelinszövést tanultam.  

Nyaranta Kolozsvárott a hetvenes évek elején, a pasztellfestés birodalmába jutottam el Ferenczy Júlia segítségével, megismervén a nagybányai hagyományt     

A fametszés tudományát Gy. Szabó Bélától tanultam, aki szintén Kolozsvárt metszette dúcait ebben az időben. Művészeti társaságok közül tagja vagyok

Maoe-nak, és a Velencében székelő „Société Européenne de Culture”-nek és alapító tagja az újjá alakult Szinyei Táraságnak.

 

A rajz meghatározó irány munkásságomban, így Németalföldre a mai Flandria területére mentem az „Aranykort” tanulmányozni, rajzos festészetet eredetiben csodálni. Sokat merítek ebből a kulturális korszakból, Petrus Christus, Van Eyck, Hugo van der Goes, és Rogier van der Weyden képei jelentettek a legtöbbet számomra. Kortársak közül Paul Delvaux és Paul Mara, O Landauyt képei, Maurice Béjart tánckompozíciói, E. Ysaye hegedűdaradjai voltak kedvenceim.

Gentben, (Koninklijke Academie voor Schone Kunsten) a Királyi Akadémián tanultam Flamand ösztöndíjjal. Bebarangoltam a vidéket, sok élményt gyűjtöttem.  

Rajzolás mellett a rézkarc technikája is csábított, grafikai sorozatokat készítettem. (Egy asszony élete hazánkban a huszadik században)

                                          

Rézkarcaimra 1977-1980 között Derkovits ösztöndíjat nyertem.

 

Jelentős bemutatkozásom 1982-ben Kéri Imre festőművésszel, a TV galériája műsor keretében a Vigadó galériában. Korábban már ebből az anyagból állítottam ki Berlinben (West - Berlin - Galerie Fundus) 1979-ben. Európa ezen felén, közép-európainak „Nyugat” óriási élmény volt akkoriban.

Rajzaimmal és rézkarcaimmal számtalanszor szerepeltem jelentősebb csoportos kiállításokon itthon és külföldön.

Kéri Imre Munkácsy díjas festő- grafikusművésszel - aki a párom - több európai városban állítottunk ki,

Gent, (Belgium) Antwerpen - „Huis Hellemans” Flamand kulturális palotában,

Hamburgban (Atelier Mensch), Párizsban  (Galerie Le Halle) és Londonban a Magyar Intézetben a Magyar Magic keretében, Kiel - Parlament – galéria - „Bilder zu Bibelthemen”  nemzetközi tárlat  - sorolván az utóbbi évek jelentősebb  kiállításait.

Tanulmányaim befejeztével első bemutatkozásom a Ferencvárosi Pincetárlat – Budapest – után Berlinben következett, majd Hatvan, Veszprém, Balatonfüred és Sopron városaiban szerepeltem egyéni tárlattal.

 

Az utóbbi évek jelentősebb bemutatkozásai,

2000

Buda – Koller galéria, Tolnay szalon – Pest.

2002

Párizs, Galerie Le Halle, Budapest – Angol követség – Képbemutató - (Mébit) - sajtótájékoztatóval egybekötve.

2003

Budapest, Ráday utcában (Galéria IX) Rajzok – pasztellek.

2004

London - Hungarian Cultural Centre, (Magyar Magic) – Csók galéria, Bp.

2006

-ban Vörös szalonban (Opera), Soroksáron (Galéria 13) kiállítótermeiben rendeztem önálló bemutatót. Nemzetközi művésztelep - Pöchlarn (A).

2007

novemberében Antwerpenben mutattam be legújabb rajzaimat és a „Szépasszonyok” grafikai lapjaimból néhányat a Galerie Epreuve d’Artist-ben.

2008

-ban „Barátaim” címmel kedves kollégáimmal állítottam ki Budapesten a Kóka Ferenc alapítvány galériájában.

2008

januárjában, „A múlt századi szépasszonyok” sorozatomból  az Olof Palme ház (Maoe díjazottak kiállítása) galériájában Budapesten szerepeltem.

2009

nyarán Balatonfüreden, hat kortárs európai képzőművésszel a Kisfaludy galériában állítottam ki.

2010

Galéria 13-ban Budapest - Soroksár - az idén új rajzaimat mutattam be.

                     

Szakmai sikernek tartom, hogy az utolsó években – körülbelül tíz évet – érettségizett diákoknak rajzot, kultúr- és művészettörténetet tanítottam.

Díszítő festő diákjaimnak tanulmányutat szerveztem, hogy az olasz kultúra kincseit eredetiben láthassák. Pár évig európai művésztelepet vezettem, művészeti középiskolásoknak.

 „Hajdanvolt idők szépasszonyai nyomában” (Kosztolányi szavaival) rajz - pasztellsorozatomat nagyobb méretben szeretném megrajzolni és Pesten bemutatni, ebből az anyagból önálló kiállítást tervezek.

 

Az AXA bank ügyvezető igazgatója, Dr. Molnár Valéria kedves meghívására hat munkámat mutattam be idén augusztusban Budapesten, a bank Váci úton lévő modern épületében.

 

Jászság szép városában, Jászberényben a Hamza múzeum meghívására idén ősszel mutatkoztam be a „Festészet napja” programsorozat alkalmából a Jászkürt fogadó kiállítótermében.

Kötődöm a Mátra aljához, családom erről a vidékről, Jászárokszállásról való.

 

Az eddigi utamról, jelentősebb grafikai alkotásaimról, a képeimről szóló méltatásokkal egy nagyobb kiadványt szeretnék megjelentetni.

Szakmai kihívásnak érzem a pasztell technikájáról összeállítani és közzétenni jegyzeteimet, amit évek óta gyűjtögetek. Szeretném hazánk kortárs művészeti életében a pasztell és a rajz méltó helyét kivívni.

 

 

 

Budapest, 2010. október 20.                                                                                                                                                     

                                                                          DECSI ILONA LUCA

                                                                              grafikusművész