Szakmai életrajz

Budapest szívében élek és dolgozom. Szeretem ezt a várost,  ahol születtem és ahová gyermekkori emlékeim  kötnek.

A rajz tudományára, művészeti gimnáziumban Basilides Sándor tanár úr tanított majd a  Magyar Képzőművészeti Egyetem festő-szakán   Szentiványi Lajos  festőművész osztályán diplomáztam,  jó volt  Bajza utcai  Epreskert  műtermében dolgozni.  Szerencsés  vagyok  hogy az anatómiát  Barcsay Jenő  mestertől  tanulhattam az  Andrássy úton  lévő előadóban. Elméleti órák mellet szerdánként a rézkarc technikájával ismerkedtem és szombatonként gobelinszövést tanultam.

Nyaranta Kolozsvárott a hetvenes évek elején, a pasztellfestés birodalmába jutottam el  Ferenczy Júlia segítségével, megismervén a nagybányai hagyományt

A fametszés tudományát  Gy. Szabó Bélától tanultam, aki szintén  Kolozsvárt

metszette dúcait ebben az időben. Művészeti társaságok közül tagja vagyok

Maoe –nak, és a Velencében székelő „Société Européenne de Culture”- nek és alapító tagja az újjá alakult  Szinyei Táraságnak.

A rajz meghatározó irány munkásságomban, így Németalföldre a mai Flandria  területére mentem az  „Aranykort” tanulmányozni, rajzos festészetet eredetiben csodálni. Sokat merítek ebből a kulturális korszakból, Petrus Christus,  Van Eyck, Hugo van der Goes,  és  Rogier van der Weyden   képei  jelentettek a legtöbbet számomra.    Kortársak közül   Paul Delvaux  és  Paul Mara, O Landauyt  képei,  Maurice Béjart tánckompozíciói,

E. Ysaye hegedűdaradjai  voltak  kedvenceim.

Gentben,  ( Koninklijke Academie voor Schone Kunsten ) a Királyi Akadémián  tanultam Flamand ösztöndíjjal. Bebarangoltam a vidéket, sok élményt gyűjtöttem.

Rajzolás mellett a rézkarc technikája is csábított, grafikai sorozatokat

készítettem. (  Egy asszony élete hazánkban a huszadik században )

Rézkarcaimra 1977 -1980 között  Derkovits ösztöndíjat nyertem

Jelentős bemutatkozásom 1983-ban Kéri Imre festőművésszel,

a TV galériája műsor keretében a Vigadó galériában. Korábban már ebből az

anyagból állítottam ki Berlinben ( West – Berlin – Galerie Fundus) 1979 –  ben.  Európa ezen felén, közép-európainak  „Nyugat „ óriási élmény volt akkoriban.

Rajzaimmal és rézkarcaimmal számtalanszor szerepeltem  jelentősebb csoportos kiállításokon itthon és külföldön.

Kéri Imre Munkácsy díjas festő- grafikusművésszel  – aki a párom – több európai városban állítottunk ki,

Gent,  ( Belgium)  Antwerpen  – „Huis Hellemans” Flamand kulturális palotában,

Hamburgban  (Atelier Mensch) ,   Párizsban  (Galerie Le Halle)  és

Londonban a Magyar Intézetben a Magyar Magic keretében,

Kiel – Parlament – galéria – „Bilder zu Bibelthemen”  nemzetközi tárlat  – sorolván az utóbbi évek jelentősebb  kiállításait.

Tanulmányaim  befejeztével első  bemutatkozásom  a  Ferencvárosi Pincetárlat – Budapest – után Berlinben következett  majd Hatvan, Veszprém,  Balatonfüred és Sopron városaiban szerepeltem egyéni tárlattal.

Az utolsó évek jelentősebb bemutatkozásai,

2000 Buda – Koller galéria,    Tolnay szalon – Pest,

2002  – Párizs,  Galerie Le Halle,    Budapest – Angol követség –

Képbemutató –  ( Mébit ) – sajtótájékoztatóval egybekötve,

2003 Budapest, Ráday utcában  ( Galéria IX ) Rajzok – pasztellek.

2004 London  – Hungarian Cultural Centre, ( Magyar Magic ) – 2005 Csók galéria,

2006-ban Vörös szalonban (Opera) , Soroksáron (Galéria 13) kiállítótermeiben

rendeztem önálló bemutatót.   Nemzetközi művésztelep –  Pöchlarn ( A )

Antwerpenben 2007 novemberében mutattam be legújabb rajzaimat és a

„Szépasszonyok” grafikai lapjaimból a  Galerie Epreuve d’Artist – ben,

2008-ban „Barátaim” címmel kedves kollégáimmal állítottam ki Budapesten a

Kóka Ferenc alapítvány galériájában.

2008 januárjában, A múlt századi szépasszonyok sorozatomból  az

Olof Palme  ház ( Maoe díjazottak kiállítása )  galériájában

Budapesten szerepeltem.

2009 – nyarán Balatonfüreden, hat kortárs európai képzőművésszel a

Kisfaludy galériában állítottam ki,

2010 Galéria 13 – ban Budapest – Soroksár – az új rajzaimat mutattam be.

Jászberény – bemutatkozásom a Jászságban,

2010 -2011  Pest – Wenkheim palota – önálló kiállítás,  ( Szépasszonyok grafikák )

Duna Tv székházában ( június ) Kéri Imrével közös tárlat.

Szakmai sikernek tartom hogy az utolsó években – körülbelül tíz évet – érettségizett diákoknak rajzot,  kultúr- és művészettörténetet tanítottam.

Díszítő festő diákjaimnak tanulmányutat szerveztem hogy az olasz kultúra kincseit

eredetiben láthassák. Pár évig európai művésztelepet vezettem, művészeti középiskolásoknak.

„Hajdanvolt idők szépasszonyai nyomában”  ( Kosztolányi szavaival )

rajz sorozatomat  folytatom,  de mellette újabb álmaimat kívánom megvalósítani –  A kilenc múzsa is köztük van – ezekből a képekből kiállítást tervezek.

            AXA bank ügyvezetö igazgatója meghívására, hat munkámat mutattam be 2010 augusztusában  Budapesten.

Jászság szép városában Jászberényben a Hamza múzeum meghívására 2010 őszén mutatkoztam be a festészet napja  programsorozat alkalmából a Jászkürt fogadó kiállítótermében.

Kötődöm a  Mátra aljához, családom erről a vidékről, Jászárokszállásról való.

Az eddigi utamról,  jelentősebb grafikai alkotásaimról, a képeimről

szóló méltatásokkal  egy  nagyobb kiadványt szeretnék megjelentetni.

Szakmai kihívásnak érzem a pasztell csodájáról összeállítani és közzétenni jegyzeteimet, amit évek óta gyűjtögetek. Szeretném hazánk kortárs művészeti életében a pasztell és a rajz méltó helyét kivívni és fiataloknak ezt a két remek

technikát tanítani.

Budapest, 2011, Szeptember 12.                                                                                                                                                     

DECSI ILONA LUCA

grafikusművész